• Fri. Mar 5th, 2021

Latest Nepali News

Nepal's No.1 News Portal

राष्ट्रिय मुद्दा

  • Home
  • कसरी ११ कक्षाका विद्यार्थी मानक लक्षित गरियको छ : अब ‘डी प्लस’ ल्याउनैपर्नेछ कक्षा ११ का विद्यार्थीले।

कसरी ११ कक्षाका विद्यार्थी मानक लक्षित गरियको छ : अब ‘डी प्लस’ ल्याउनैपर्नेछ कक्षा ११ का विद्यार्थीले।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जारी ‘कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि’ मार्फत सैद्धान्तिकमा ‘डि प्लस’ र प्रयोगात्मक विषयमा न्यूनत्तम ‘सी’ ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कक्षा १२…